Februari 2017 in Protestants Italië

Februari is dit jaar een drukke maand in de wereld van het Protestantisme in Italië. Er zijn de herdenkingen van de in het verleden aan de protestantse Waldenzen ( en Joden ) verleende erkenning van hun burgerrechten die een einde maakte aan de burgerlijke discriminatie (achterstelling, zo niet onderdrukking), en die herdenkingen zijn weer een aanknopingspunt voor de aandacht voor een gedeelde vrijheid en voor een ervaringsmoment van de eenheid en ontmoeting van christenen. Dat klinkt ook door in het nieuws dat er een overeenkomst is bereikt tussen moslim-organisaties en de overheid inzake de plaats die die organisaties in de samenleving kunnen innemen.

Martin Luther King
Martin Luther King
Er is ook enig nieuws wat betreft de visie op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten: gekoppeld aan de Reformatie-herdenking (MARTIN LUTHER) wordt in Frankrijk aandacht gegeven aan MARTIN LUTHER KING, de strijder voor een nieuwe rechtvaardigheid in de V.S. Dit als tegenwicht tegen de politieke geest die er nu is gaan heersen.

Bron: RIFORMA 25/6
JK

Reformatie Herdenking

Sola Fide
Sola Fide
Ook in Italië is de week van gebed voor de eenheid van de Christenen veelvuldig gevierd. Protestanten met elkaar en met de Rooms-katholieke kerk willen in geloof en gebed ontmoeten in plaats van bestrijden. Een bijzonderheid van dit jaar: in meerdere kerkgebouwen zowel binnen als buiten hangen grote ‘banners’ (een soort vlaggen) met daarop in grote cijfers: 500 (jaar) en de kernwoorden van de Kerkhervorming Sola Fide enz.

In het blad RIFORMA ook veel aandacht voor het aandeel van de vrouwen in allerlei protestacties wereldwijd. Dat is voor de traditie van een sterk “klassiek” gezinsleven in het Protestantisme de moeite van het vermelden waard, evenals de aandacht voor wat er wereldwijd in de kerken gebeurt t.a.v. de gelijkstelling van mensen van verschillende seksuele geaardheid. En in dat blad komt het immigrantenprobleem vanzelf regelmatig terug, ditmaal met een sterk verhaal van een vluchteling uit Afrika.

Bron : RIFORMA 25/5

De Week van Gebed

Week van Gebed 15-22 januari 2017
Week van Gebed 15-22 januari 2017
De week van gebed voor de eenheid van de christenen (de 3e week van januari) krijgt in het Italië van 2017 wel extra aandacht : de samenkomsten in die week staan speciaal in het teken van een reële verandering in de relatie van de christenen onderling, nu de periode 2016/2017 in het teken staat van de herdenking van de Reformatie. Dat is het meest zichtbaar in de relatie tussen Rooms-katholieken en Lutheranen, die alle 2 in Italië aanwezig zijn (een beetje als respectievelijk Goliath en David).

Het is tegelijkertijd een moment van ontmoeting van enerzijds de zogenaamde historische protestantse kerken zoals de Waldenzen en Lutheranen en anderzijds de kerken en gemeenschappen van latere protestantse datum zoals de Baptisten en het Leger des Heils. Deze 2e groep ven gemeenschappen is aanzienlijk talrijker dan de historische kerken. Wat hen ook samenbindt is de gedeelde praktische inzet in situaties van nood, zoals de opvang van vluchtelingen en zorg voor de daklozen in de wintertijd. Wat minder bekend is de heel problematische situatie bij de grens van Italië en Frankrijk: Franse en Italiaanse burgers en kerken willen helpen in noodsituaties van vluchtelingen, maar ze komen nogal eens in botsing met de autoriteiten die praktisch elke hulp verbieden en veroordelen.

Staan rechtvaardigheid en politiek tegenover solidariteit? Denk aan bijvoorbeeld allerhande pogingen in Nederland om (uitgeprocedeerde) vluchtelingen een “kerk-asiel” aan te bieden. Dat probleem komt indirect ook aan de orde in een Italiaans boekje over de voortgaande kerkhervorming: de Lutherse en Calvinistische kerkhervorming wordt geschetst als “half werk”, want Baptisten, Methodisten, Doopsgezinden enzovoort zijn verder gegaan in de onderstreping van het persoonlijke geloof, de scheiding van kerk en staat, e.d. “De kerk moet stééds hervormd worden….”.

Bijzondere feestdagen in Protestants Italië

Pasen wordt kouder dan Kerst
Pasen wordt kouder dan Kerst
Tussen de algemene christelijke feestdagen Kerst en Pasen worden er in het kerkelijk leven van de Protestanten in Italië 2 extra feestelijke vieringen gehouden die in Nederland praktisch onbekend zijn, ze hangen met het speciale karakter van de geschiedenis van het protestantisme in Italië samen.
1. In sommige Protestantse gemeenten die een methodistische oorsprong hebben, wordt op de eerste zondag van januari een speciale dienst gehouden die in het teken staat van de persoonlijke en gemeenschappelijke vernieuwing van het Verbond van God met ons mensen. Het is een soort jaarlijkse vernieuwing van de trouw en de gehoorzaamheid aan God de Heer. Het inspireert voor een nieuw jaar.
2. In de Waldenzenkerk waarin sinds bijna 40 jaar Waldenzen en Methodisten zijn verenigd, wordt op of rond 17 februari feestelijk herdacht dat de tot 1848 vervolgde en/of gediscrimineerde Waldenzen erkend werden in Noord-Italie in hun burgerlijke rechten; zij ontvingen daarmee (in de loop van de tijd) ook vrijheid om hun geloof van protestantse inspiratie uit te dragen. “17 februari” is dus zoiets als “bevrijdingsdag”. Op sommige plaatsen wordt de traditie van een groot houtvuur in het openbaar ter herinnering daaraan, nog in ere gehouden. In het italiaanse liedboek staat ook een speciaal lied voor die gelegenheid; een deel daarvan (in de franse versie) :

O Dieu du Sinai, Dieudes premiers chrétiens,
Dieu des martyrs, Dieu de nos pères –
comme autrefois Jacob tu ramènes les tiens au sein héréditaires.
Ne nous laisse jamais abandonner ta loi,
et combats avec nous qui combattons pour toi.

Nieuwjaarswens uit Italië

Buon Natale
Buon Natale
Na alle Kerstfeestvieringen 2016 – in het Italiaans heet dat feest “Natale”, dat wil ongeveer zeggen “-geboorte(feest)” – tijd voor nieuws uit Protestants Italië voor 2017. Ik vind de Nieuwjaarswens van de leiding van de Waldenzenkerk voor het nieuwe jaar op de website van de Waldenzenkerk. Dit is zijn wens en gebed :

500 jaar Refortmatie, op weg naar de vrijheid.

Het historische verhaal van de Kerkhervorming in Italië, 500 jaar na het begin van het protest van Luther, is een rij van gebeurtenissen vol van vasthoudendheid, verzet en getuigenis door mannen en vrouwen die als enige hoogste goed het Woord van God (de Bijbel en de verkondiging daaruit). Dat Woord van God is met hand en tand verkregen en verdedigd tegen en tijdens tijden van inquisitie, vervolging en isolement en tegen een onvrije klerikale overheersing.
In deze 5 eeuwen heeft de Heer ons zijn zegeningen geschonken, hij heeft het ons mogelijk gemaakt om stabiele vormen te geven aan de verschillende kerkgemeenschappen en werkzaamheden die verspreid zijn over het hele land.
Hij heeft ons begeleid op de lange weg naar de emancipatie en de godsdienst-vrijheid; die weg is voor verschillende dingen nog niet ten einde gelopen.
Denkend aan de trouw van de generaties voor ons vragen wij de Heer om onze generatie te zegenen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Eugenio Bernardini