De Waldenzenkerk en hun fondsen voor bestrijding van de Corona-Epidemie

Geld
Geld
Op de website van de Waldenzenkerk in Italië (zie links) is een eerste bericht verschenen over de besteding van de EURO 8 miljoen die de kerk ter beschikking heeft gesteld voor de bestrijding van (de gevolgen van) de Corona-virus-epidemie in Italië. Het geld is bestemd voor de bijzondere uitgaven die nodig zijn, bijvoorbeeld voor de extra-kosten van enkele ziekenhuizen in de zwaarst getroffen streken in Noord-Italië en naar de Protestantse ziekenhuizen in Genova (Genua) en Napoli (Napels). Verder ook naar de kosten ten behoeve van bijzonder kwetsbare (groepen van) mensen aan de Oostkust (Adriatische zee), bijvoorbeeld speciale onderkomens voor mensen die niet thuis kunnen revalideren na een ziekenhuis-opname. Ook het opvangwerk van immigranten wordt niet vergeten; dat is extra kwetsbaar werk, nu veel overheidsinstellingen gesloten zijn.

Werken als Digitale Kerk
Een opmerkelijk bericht van aanpassingsmogelijkheden in het kerkelijke weekblad: niet alleen de jongeren van de kerk krijgen kerkelijk onderwijs (catechese, catechisatie) via internet; ook de ouders van die jongeren, in de gedachte dat ook zij veel meer thuis moeten blijven, worden uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Voorwaar een nieuwe versie van gezins-onderwijs vanwege de kerk.

En verder …
Zoals overal waar de Corona-epidemie heerst en bestreden wordt, maar in Italië in extra strenge mate, past men zich zo goed mogelijk aan. Een voorbeeld is het diaconaal-sociale werk dat ook kan inhouden: eten brengen aan mensen die de deur niet uit kunnen of durven of mogen gaan. Veel hangt dus af van de goede wil van vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.

De oecumenische inspiratie in de Protestantse wereld wordt, in verband met de omgang van de Rooms-katholieke kerk met deze dramatische omstandigheden in Italië – en dan versterkt door de visuele sociale media, wel eens op de proef gesteld. Het kan gebeuren dat er, voor het Protestants gevoel, een terugval naar “oude” devotie-praktijken (aanroeping van Maria, de heiligen) voorkomt. Dat betreurt men dan aan Protestantse zijde.

Bron o.a. : RIFORMA 28/14, 15

Deel dit: