Doorgaan als Kerk in Corona tijden

Openlucht Kerkdienst
Openlucht Kerkdienst
Net als in Nederland heeft de Protestantse wereld in Italië alles te maken met de ernstige problemen vanwege de Corona- of Covid-19-situatie. En uiteraard zoekt men enige continuïteit in de on-line-modus. Daarbij komt dan ook een klimaat-verschil: tot in oktober kunnen samenkomsten in de openlucht nu eenmaal wat langer plaats vinden in Italië.

Kruisbeeld
Kruisbeeld
Een op zich voor ons in Nederland wat symbolisch punt dat in Protestants Italië toch zwaarder weegt, is weer in de kerkelijke pers opgedoken: op allerlei publieke plaatsen (scholen, ziekenhuizen enz.) kan men een kruisbeeld (met lichaam) van Jezus Christus zien. Protestanten blijven er moeite mee houden (waarschijnlijk evenals niet religieuze mensen) dat uitgerekend in het Openbaar onderwijs, vanwege een scheiding tussen Staat en kerken, toch een als Rooms-katholiek gezien teken aanwezig blijft. De scheiding tussen Staat/Overheid en religieuze instituties zoals kerken blijkt in de praktijk toch een heel kwetsbaar punt.

Anni di Riforma Protestante 1517 - 2017
Anni di Riforma Protestante 1517 – 2017
Een ander bijzonder thema is (achteraf gezien) de vraag of de herdenking van “500 jaar Reformatie” in 2017 een voor de Italiaans wereld van Baptisten en dergelijke kerken/bewegingen belangrijk punt heeft veronachtzaamd: waren de Hervormers zoals Luther niet heel erg negatief over bewegingen in hun tijd zoals de Wederdopers (Mennonieten) ? Ook die bewegingen zouden in de komende tijd (2025 ?) wel iets willen gaan gedenken. Het valt niet mee om in een grootse gedenk-manifestatie zoals in 2017 wel genuanceerd te blijven denken (en niet iets te willen claimen ten koste van anderen).

Enkele verhalen van in Italië wonende vluchtelingen-gezinnen, in de afgelopen tijd in Italië aangekomen dankzij oecumenische hulp (Mediterranean Hope, “corridor humani”) laten zien dat de eerste hulp aan vluchtelingen pas echt zinvol wordt als daarna een goede (inburgerings- en solidariteits-) fase komt. Het probleem van de ongedocumenteerde en economische vluchtelingen blijft in de aandacht, met name rond de ingestelde herdenkingsdag van 3 oktober.

Bron : RIFORMA 28 / 37 en 38
JK

Deel dit: