Kerk zijn in Corona-tijden (September 2020)

Digitale Kerkdienst
Digitale Kerkdienst
In de Protestantse kerkelijke pers in Italië springen er een paar dingen uit betreffende de digitale kerkdiensten. Uiteraard is men gaan experimenteren in de afgelopen maanden die zo gekenmerkt waren door “geannuleerd, opgeschoven” enz. In de eerste plaats zijn er in en rondom Milaan enkele gemeenten geweest die in deze omstandigheden zijn gaan samenwerken in het verzorgen van digitale kerkdiensten. Dat zal tenminste in zekere mate de onderlinge samenhang binnen de plaatselijke gemeente in hun betrekkelijk geïsoleerde posities versterken.
Verder is er een pleidooi om de digitale kerkdiensten met en voor (jonge) kinderen voort te zetten. Blijkbaar is er sprake van een variatie in de uitzendingen.
De in sterke mate door het Covid-19 (zo wordt het virus in Italië meestal genoemd) bepaalde digitale communicatie in kerkelijke kring blijkt sommige aspecten te kunnen bevorderen.

Geld
Geld
Het sociaal-diaconaal-culturele werk van de Waldenzenkerk wordt, even afgezien van de financiële ondersteuning van kerken en instellingen buiten Italië voor de kerk, mogelijk gemaakt door een bepaalde belastingregel in Italië, waardoor een klein deel van de belastingopbrengst bestemd kan worden voor onder andere de Waldenzen; dat zou je een vrijwillige kerkbelasting kunnen noemen. De Waldenzenkerk heeft daarbij als uitgangspunt dat deze “extra-inkomsten” voor allerlei projecten beschikbaar zijn die niet rechtstreeks het “eigen” kerkelijk leven betreffen.
Uitgaande van een ruwe schatting telt de Waldenzenkerk 0,5 % van de Italiaanse bevolking, maar op deze wijze kan men bijna 43 miljoen Euro in 2020 gaan besteden. Dat is voor de kleine minderheidskerk een reusachtige bijdrage aan het sociale leven in Italië.

Afgaande op enkele persoonlijke berichten uit de Waldenzen-kring in deze tijd lijken veel mensen zich behoorlijk door deze tijd heen te kunnen slaan; men is blij met speciale maatregelen die het toch mogelijk maken om nu weer fysiek samen te komen. Het zou ook kunnen zijn dat men verder gaat in de digitale aanpak van het administratieve aspect van het kerkelijk beleid in de Waldenzenkerk, nu in dit jaar 2020 de jaarlijkse synode (met alle regionale voorbereidingen) niet in de gebruikelijke vorm kon worden gehouden.

Bron: RIFORMA 28/35 EN 28/36
JK

Deel dit: