Nieuws uit Italië in de tijd van Advent 2020

Enkele berichten vallen op in de pers van de Protestantse wereld in Italië in deze tijd van Corona- of Covid-19-beperkingen.

Tweede Corona Golf
Tweede Corona Golf
Het lijkt erop dat de 2e golf van de Corona-epidemie in dit najaar 2020 ernstiger gevolgen heeft voor met name de zorginstellingen binnen de protestantse wereld, d.w.z. in verzorgingstehuizen en sociale centra waar nogal wat besmettingen voorkomen. Terwijl in voorgaande tijden de periode van Advent en Kerst in deze wereld gekenmerkt werd door veel concerten, blijven die nu achterwege. Kerstfeest is daar altijd al echt een familiefeest, dus dat wordt nu alleen maar sterker beleefd. Veel kerken twijfelen over de vraag of en hoe er kerkdiensten kunnen worden gehouden, natuurlijk in samenhang met bijv. de grootte van een kerkgebouw. In verband met het gebruik van veel digitale communicatie blijft hier en daar de vraag mensen bezighouden of de in deze tijden uitgevonden communicatiemedia ook later gebruikt zullen kunnen en/of moeten worden.

Oecumenische Initiatieven
Oecumenische Initiatieven
Er zijn geluiden dat de vaart in de oecumenische verhoudingen met de Rooms-katholieke kerk er wat uit is. Daar staat tegenover dat de betrekkingen tussen de verschillende protestantse kerkgemeenschappen onderwerp van actie zijn. Met name de Waldenzen/Methodisten en de Baptisten zoeken heel voorzichtig een weg naar elkaar toe.

Bron: RIFORMA 28/45 en 46
JK

Deel dit: