Nieuwsberichten uit Italië (Oktober 2020)

Al zijn er veel beperkingen voor het kerkelijke leven, toch gaan vooral plaatselijke activiteiten door. Wat de nieuwste richtlijnen over samenkomsten in Italië (eind oktober 2020) zullen betekenen, moet natuurlijk nog afgewacht worden.

Verder springt in het oog :

Paus Franciscus
Paus Franciscus
De aandacht in de protestantse wereld in Italië voor de laatste boodschap (encycliek) van paus Franciscus (in het Italiaans “Fratelli tutti”) die in een oecumenisch perspectief pleit voor een grote solidariteit tussen alle mensen. In eerste instantie hebben de protestanten in Italië daar niet veel moeite mee. Of deze boodschap van de paus werkelijk wat toevoegt (nieuw inspireert) moet wellicht afgewacht worden.

Opnieuw de aandacht voor de opvang van immigranten voor wie kort geleden een ruime toelatingsmaatregel (de erkenning en legalisering van illegaal in Italië verblijvende mensen) is afgekondigd. In de voorbije tijd is er erg bezuinigd op wat er na de legalisering komt, nl. de inburgering, opvang, integratie…. En ook dat is de echte inzet van de christenen.
Door overstromingen in het grensgebied van Frankrijk en Italië bij de Middellandse Zee en door de naderende winter is er een echte noodsituatie ontstaan: geen opvangmogelijkheid, geen doorgang naar Frankrijk. Veel vrijwilligers doen wat ze kunnen voor wie aan de grens wordt tegengehouden. Maar hun inzet is lang niet toereikend.

Bron: RIFORMA 28 nrs. 39,40
JK

Deel dit: