November nieuws uit Italië

Met alle beperkingen in deze periode van Corona of Covid gaat de communicatie in het kerkelijk leven zo goed mogelijk door in de Protestantse wereld in Italië. Een paar dingen springen er uit.

Kerkhervorming
Kerkhervorming
Rond 31 Oktober, dag waarop de Kerkhervorming aan het begin van de 16e eeuw wordt herdacht, wordt er schriftelijk gediscussieerd over de betekenis van het meer radicale protestantisme (later ontwikkeld tot de beweging van Baptisten en Methodisten e.d.). Deze meer radicale kant heeft een numeriek belangrijke plaats in Italië naast en deels in samenwerking met de meer klassieke Waldenzen en Lutheranen. Men vraagt aandacht voor een stuk geschiedenis-ontwikkeling in deze meer radicale richting (tot uitdrukking komend bijv. in de volwassendoop) die gemakkelijk vergeten kan worden.

Huiselijk Geweld
Huiselijk Geweld
Eind november is er aandacht voor het (vooral huiselijk) geweld tegen vrouwen, dit jaar zeker ook gecompliceerd (toegenomen) door de Corona/Covid-beperkingen in het sociale verkeer. Het is een blijvende dreiging in de samenleving. Solidariteit en hulpverlening tussen vrouwen wordt ook door de Protestantse gemeenschap zo veel mogelijk bevorderd.

Italiaans Paspoort
Italiaans Paspoort
Kort geleden is er een overheidsbesluit genomen om een groot aantal illegale bewoners (immigranten) een legale status toe te kennen. De hulpverlening blijft een heel belangrijk punt om mensen een integratie-project aan te bieden. Bij de grens met bijv. Frankrijk, zeker nu het winter wordt, blijft het een grote opgave om goede hulp te verlenen.

Bron : RIFORMA 28/41 en 42
JK

Deel dit: