(Op weg naar) Beweging in Italië (November 2020)

Ondanks alle belemmeringen en beperkingen vanwege de Corona/Covid-19 crisis in kerk en verdere samenleving, is er een en ander gaande in deze periode:

Hervormingsdag
Hervormingsdag
Aanknopend bij de Hervormingsdag 31 oktober heeft het Italiaanse (Protestantse) Bijbelgenootschap bericht over de totstandkoming van een speciale nieuwe Bijbelvertaling, al is het niet oecumenisch in de zin van Protestants-Rooms Katholiek. Maar ook een “inter-protestantse” vertaling is al belangrijk. Men krijgt de indruk dat het gaat om een speciaal voor huidige Bijbelgebruikers in taalgfebruik aangepaste vertaling, dus zonder het karakter van speciaal gewijd taalgebruik. In het verlengde daarvan is er ook een deeluitgave verschenen dat speciaal voor minder- of niet-lees bekwame gebruikers, dus zeg maar in eenvoudig taalgebruik.

Waldenzen
Waldenzen
Enkele Protestantse kerkgemeenschappen willen meer gaan samenwerken in de naaste toekomst. D.w.z. een stap verder gaan dan de huidige beperkte samenwerking. De Waldenzen-Methodisten en de Baptisten zouden in 2022 een vorm van landelijke samenwerking willen organiseren. Men zal zich daarbij nog wel heel wat moeite moeten doen om de goede afweging te maken tussen wat eigen is aan elke denominatie (en daardoor kerk-onderscheidend is) en wat gemeenschappelijk geloofsgoed is.
Baptisten
Baptisten
De Corona-Covid crisis, zou je zeggen, helpt een handje mee in die richting door het sterk toegenomen gebruik van de digitale media in plaats van de fysieke ontmoetingen. Die moderne media maken het vooral in het grootste gedeelte van Italië, waar zich hier en daar kleine groepen protestanten bevinden, mogelijk om gemeenschappelijk werk te doen.

Stop Violance Against Woman
Stop Violance Against Woman
Veel aandacht voor de “week tegen geweld tegen vrouwen” aan het eind van november, ook omdat in de protestantse wereld in Italië de vrouwenbeweging redelijk sterk georganiseerd is. Daarvoor extra aandacht door de strengere beperkingen in het sociale verkeer vanwege het Corona/Covid-virus. Ook is een speciale Bijbeluitgave verschenen voor/door vrouwen als emancipatie-teken.

Vluchtelingen
Vluchtelingen
Een triest balans-cijfer: in 2020 zijn tot nu toe 600 mensen (op zee) omgekomen toen zij Italië wilden bereiken. Dat komt mede door de weigering van allerlei gezagsorganen in Italië en elders om hulporganisaties hun reddingswerk te laten doen. Eens temeer vraagt Italië om een grotere solidariteit binnen Europa (Europese gemeenschap) over de immigranten, hoe moeilijk het vraagstuk ook is.

Bron : RIFORMA 28 nrs. 43 en 44.
JK

Deel dit: