Verder lezen in het Protestantse Kerkblad Mei 2020

Pinksteren
Pinksteren
Het is niet eenvoudig om samen te vatten wat er, volgens het Protestantse kerkblad RIFORMA nu echt speelt bij de protestanten in Italië. Bij het lezen van het laatst ontvangen nummer lijkt mij ONZEKERHEID het kernwoord. Heel veel onderdelen van het kerkelijk leven wachten (met ongeduld) op nadere informatie van landelijke en plaatselijke ” autoriteiten” over wat wel en wat niet kan worden opgestart. Zoals eerder aangegeven is de indruk dat men in kerkelijke kring rekent met een lange duur van veel beperkingen. D.w.z. dat datgene wat in gewone omstandigheden na Pinksteren ophoudt, pas na de lange zomerperiode weer kan gaan gebeuren.

Niettemin blijven de verantwoordelijken erg attent voor de kwaliteit van de economische samenleving, vooral ten aanzien van het vaak clandestiene werk in de landbouw; zij blijven pleiten voor een regularisering van de positie van de zo noodzakelijke arbeidskrachten. Een hoopvolle stem zegt dat het recente gebruik van de social media voor enkele geloofs activiteiten voortgezet zou kunnen worden, ook wanneer de tot nu toe gebruikelijke vormen van kerk-zijn in de komende tijd weer hersteld zouden kunnen worden. In de mate dat ook de kerken betrokken zijn bij allerlei vormen van (binnenlands en buitenlands) toerisme in hun vakantiehuizen enz. voorziet men echter wel een slecht 2020.

Bron ; RIFORMA 28/19
JK

Deel dit: