Het opstarten van de Kerkelijke Activiteiteiten, Zomer 2020 (1)

Leeg Kerkgebouw
Leeg Kerkgebouw
Terwijl de papieren pers en de online-activiteiten van het protestantisme in Italië in de afgelopen tijd steeds konden doorgaan, “on-line” nog veel intensiever dan al het geval was, komt in de maanden juni/juli 2020 ook het gewone kerkelijk leven weer op gang, steeds rekening houdend met de algemene richtlijnen. Wat mij bijzonder trof is het feit dat in meer dan 1 geval waarin een protestantse gemeente over een kleine kerkzaal beschikt, de rooms-katholieke parochie ter plaatse gastvrijheid heeft aangeboden om in hun “grote’ kerken de diensten te kunnen houden. Oecumene in de nood ! Door het klimaat in Italië is men soms ook overgegaan op open-lucht-diensten. Met dat al ziet het, voor zover bekend, er naar uit dat de extra vakantie-kerkdiensten, o.a. in het Nederlands op sommige plaatsen, niet door zullen gaan. Verder zal iedereen begrijpen dat ook voor toeristen het gewone leven, voor zover dat op gang komt, speciale eisen stelt aan de voorzichtigheid.

Thuisonderwijs
Thuisonderwijs
Speciale aandacht is er ook voor de door de Corona-crisis scherp aan het licht gekomen al bestaande problemen in het privé’-leven: de zware belasting vooral van de (nu binnenshuis) werkende moeders van gezinnen met kinderen, in een cultuur die nog steeds rekening moet houden met een zekere achterstand van de vrouwen in hun rechten. Ook het huiselijk geweld moet behoorlijk zijn toegenomen door het gedwongen leven binnenshuis. Daarbij ziet het er naar uit dat het onderwijs pas weer na de zomerperiode zal gaan starten; kinderopvang-mogelijkheden waren toch al in geringe mate voorhanden.

Bron: RIFORMA 28/24, 25, 26.
JK

Deel dit: