Financieel helpen in Italië …

Coronavirus
Coronavirus
De redactie van deze website Protestantse Christenen streeft er naar om zo goed mogelijk in contact te blijven met de Protestantse wereld in Italie. Al eerder hebben we berichten uit dat land over de dramatische ontwikkeling van de Corona virus epidemie gemeld.

In deze dagen zijn er 2 berichten van belang:
1. De Waldenzenkerk heeft uit haar ter beschikking staande(extra-)fondsen een voor haar groot bedrag ( 8 miljoen euro) ter beschikking gesteld waar dat maar nodig is in Italië.

Geld
Geld
2. Daarop aansluitend heeft de Federatie van evangelische kerken in Italië een speciaal bankrekeningnummer opengesteld voor het bijdragen aan de daar broodnodige (eerste) hulp waar dat maar nodig is.
Hier volgen de gegevens, op internet overgenomen van de website van de :
Federazione delle chiese evangeliche in Italia, zo goed mogelijk vertaald in Nederlandse gangbare termen:
bankrekening : IBAN : IT26X0200805203000104203419
BIC : Bic/Swift : UNCRITM1704
[ = Banca Unicredit, via Vittorio Emanuele Orlando 70, 00185 Roma ]
ten name van : Federazione delle chiese evangeliche in Italia
met vermelding van : Emergenza coronavirus

Wie de hoge nood in Italië beseft en weet dat de kleine Protestantse wereld steeds de uitdaging aangaat om waar mogelijk te helpen in en buiten Italië, moge hiermee een weg gewezen worden om iets te doen.
Redactie PCII
JK 21/3/2020

Deel dit:

De protestantse kerken in Italië en de Corono epidemie

In de razendsnelle ontwikkelingen van de sanitaire toestand in Italië, speciaal Noord-Italië, in verband met het Corona virus valt heden (11 maart) het volgende te melden.

Kerk
Kerk
De dagelijkse leiding van de Waldenzenkerk heeft, de overheidsrichtlijnen volgend, aan de gemeenten geschreven dat het beter is om gedurende de hele maand maart de kerkdiensten te annuleren. Andere samenkomsten (huwelijksbevestigingen, uitvaartdiensten) moeten in zo klein mogelijke kring gehouden worden. Ook de boven-lokale samenkomsten zoals kerkelijke vergaderingen kunnen zo mogelijk beter worden vervangen door het type “tele-conferenties” via internet. Er zal dus ook meer aandacht gegeven moeten worden aan de individuele contacten van de gemeente-leden onderling. Verder blijven de media van radio/TV e.d. beschikbaar, ook voor “het geestelijk leven”.
Ook andere kerken zullen waarschijnlijk wel op dezelfde manier reageren.
Wat dit gaat betekenen voor de komende “bijzondere periode” van en rond Pasen (12 april), is nu nog een onzeker.
Kortom: een onverwachte invulling van het begrip “versobering” dat eigen is aan de voorbereidingstijd voor Pasen (de 40 dagen).

11/3/2020 JK

Deel dit:

Leven met het Corona-virus in Italië

Coronavirus
Coronavirus
De sociale activiteiten in het hele land, en daarmee ook van de Protestantse wereld in dat land, konden tot ongeveer midden februari als normaal verlopen. Dat betekende voor een deel van het protestantisme dat de bijzondere dag die 17 februari vormt, meestal ook gewoon gevierd kon worden. Maar toen brak ineens de besmettelijke virus-ziekte Corona uit op enkele “broedplaatsen” in Noord-Italië, en van daar uit in heel snel tempo naar grote delen van Noord-Italië. Er werden in snel tempo heel strenge maatregelen getroffen om de ziektekiemen-uitzaaiingen zo veel mogelijk te beperken. Ook de protestanten hebben daarmee te leven. Op de zondagen 23 februari en 1 maart werden meerdere kerkdiensten niet gehouden. Andere activiteiten waar veel mensen bij zijn betrokken, werden opgeschoven tot later. Op dit moment lijkt het onzeker hoe lang de strenge maatregelen zullen gelden.

Bijbellezen
Bijbellezen
In de persorganen wordt uiteraard veel aandacht besteed aan dat thema van besmettingsgevaar. De leiding (je zou kunnen zeggen: het Dagelijks Bestuur) van de Waldenzenkerk heeft een boodschap verspreid naar alle gemeenten. Daarin wordt benadrukt hoe belangrijk het is om rustig en weloverwogen te handelen in deze bijzondere situatie. De kerkleden worden opgeroepen om tijdelijk naar alternatieven te zoeken voor de kerkdienst, namelijk in de publieke media (radio en TV), in persoonlijke Bijbellezing e.d. Dat zijn uiteraard de eerste reacties op publiek terrein. Wellicht zal er later nog meer beschouwend worden gesproken over oorzaak en gevolg van deze epidemie. Maar ook is een van de eerste meer persoonlijke reacties: er zullen nu wel minder toeristen naar Italië komen. Hopelijk vinden de protestantse gemeenschappen de (nieuwe) wegen om zo goed mogelijk door te gaan, vooral als het besmettingsrisico nog lange tijd zou aanhouden.

Bron: RIFORMA 28/9
JK

Deel dit:

De kerken in een samenleving in beroering

Coronavirus
Coronavirus
De Protestantse kerken in Italië hebben uiteraard op allerlei manieren te maken met de problemen in de gezondheidszorg in Italië, met name vanwege de uitbraak van het Corona-virus in Noord-Italië. Kerkdiensten en andere samenkomsten worden geannuleerd of zijn beperkt mogelijk, voorlichting en waarschuwingen worden doorgegeven, boodschappen van solidariteit worden gepubliceerd. Men probeert zich in het algemeen gesproken te redden in allerlei moeilijke situaties die zich ineens voordoen, zoals het doen van boodschappen. De persoonlijke Bijbellezing thuis en de kerk-uitzendingen via radio en TV enz. worden aanbevolen.

Bosbrand
Bosbrand
Ook op een ander punt krijgen de Protestanten te maken met veranderingen van de moderne tijd, waarbij het een voor de hand liggende gedachte is om aan (de gevolgen van) de klimaatverandering te denken: in het Alpen-gebied in Noord-West-Italië is een bepaalde streek waar veel Waldenzen wonen. Zoals ook op onze website staat, is namelijk een van de traditionele feesten in dat gebied het “Bevrijdingsfeest” van 17 februari, traditioneel gevierd met (grote) houtvuren. Van overheidswege zijn die vuren in dit jaar 2020 verboden vanwege (bos)brandgevaar. Het berggebied is blijkbaar erg kwetsbaar (geworden).

Nog een berichtje over het door Protestanten geleide ziekenhuis in Genua: zij staan bekend om hun begeleiding van mensen met een kinderwens (in vitro fertilisatie), en dat niet alleen in medisch-fysiek opzicht maar ook en psycho-sociaal opzicht. Dat lijkt een moderne manier van geloofsgetuigenis te zijn.

Tenslotte nog een bericht dat de Protestanten, in Italië zozeer geconfronteerd en verbonden met de immigranten-problemen, op intensieve manier meeleven met allerlei acties in andere Europese landen (en ook in de Verenigde Staten) die zoeken naar een grotere legale ingang van immigranten in de Westerse-Europese maatschappij.

Bron: RIFORMA 28/8
JK

Deel dit: