Hervormingsdag 2019 en …

Maarten Luther
Maarten Luther
In de kring van het Italiaanse protestantisme, dat zich vaak bewust is van zijn historische achtergrond en basis, is 31 oktober nog steeds het aanknopingspunt voor het besef van het Protestants christen zijn. Na de “Lutherjaren” rond 2017 nu weer extra aandacht in de pers voor de grote taak om (alleen) de Bijbel te laten spreken als bron van christelijk geloof in God. Dat moet dan gerealiseerd worden in de persoonlijke en gemeenschappelijke Bijbelstudie.
De christenen die zich inzetten voor de vluchtelingenhulp en -opvang in onze Europese landen, blijven onverminderd actief; waar Italië in zekere zin het voortouw heeft genomen, blijken nu ook andere Europese kerken en kerkelijke instellingen zich voor deze redding uit nood te interesseren. De ideale doelstellingen worden daarbij erg hoog vastgesteld. Het wordt niet helemaal duidelijk hoe dat streven zich verhoudt tot de politieke beweging om in landen zoals Libië de kansrijke en de kansarme (economische) migranten van elkaar te scheiden. In elk geval is een kenmerk van dit christelijke werk dat in onze Europese landen (ook) christenen zich inzetten voor integratie van migranten.

Bron RIFORMA 27/40, 41
jk

Deel dit: