Als Vrijwilliger op verkenning in Italië

Als je als vrijwilliger in sociaal werk op zoek gaat naar een mogelijkheid om in Italië goed werk te doen, met name in de sfeer van de Protestantse kerken in Italië, kan het volgende behulpzaam zijn.

Om bij het eindpunt te beginnen : de kleine kerken daar hebben allerlei vormen van sociaal-diaconaal werk in beheer, die kunnen functioneren dankzij de inzet van Italiaanse en buitenlandse vrijwilligers. Italiaans is meestal de eerste taal, die je eventueel moet leren als aanloop, Engels is waarschijnlijk een goede tweede. Er zijn werkperiode’s voorzien tot 12 maanden. Kost en inwoning worden meestal verzorgd, er wil nog wel eens een beperkt zakgeld gegeven worden.

Kerk in Actie
Kerk in Actie
De organisatie van dat eindpunt is ondermeer het Ufficio volontariato della Commissione Sinodale per la Diaconia CSD (bureau van het vrijwilligerswerk van de synodale commissie van de Waldenzenkerk in Italië). Van Nederland uit gezien lijkt het het beste om te beginnen bij : Kerk in Actie, afdeling Vrijwilligerswerk (een afdeling van het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Nederland PKN).

Tussen dat begin- en eindpunt zit een web van Europese organisaties; enkele aspecten daarvan zijn : ICCO/Kerkinactie/Togetthere, European Voluntary Service EVS, EDYN-anno diaconale en ErasmusPlus. Om je weg te vinden in dat tussenstadium is Engels welhaast noodzakelijk.

Hopelijk is hiermee toch een mogelijke weg aangegeven om uiteindelijk in Italië terecht te komen.

De noodzaak om hiermee bezig te zijn, is de omstandigheid dat de kleine kerken in Italië zich naast hun “gewone” sociaal-diaconale taken ook inzetten voor de vele vluchtelingen uit Afrika. Een hele uitdaging…….

Enkele (internet-)adressen:
– Ufficio volontariato della CSD, Italië : www.diaconiavaldese.org en volontariato@diaconiavaldese.org
– Kerk in Actie, Utrecht : servicedesk@kerkinactie.nl
– en verder op de sites van EVS, EDYN, ErasmusPlus …..

Deel dit: