Italië in de kijker

Italië in de Kijker
Italië in de Kijker
De Protestantse Christenen in Italië zijn heel veelzijdig, ook in de visuele uitdrukkingsvorm van hun geloof en gemeenschap.

Elke stroming heeft meer of minder zijn eigen kenmerken.

Dat kunt u in deze rubriek zeker ontdekken.


I perché della nostra fede


Een klein kerkelijk koor

Een klein kerkelijk koor
Een klein kerkelijk koor draagt bij aan een manifestatie op de Werelddag tegen geweld in Noord-Italië.


Het Lago Maggiore in Noord-Italië

Het Lago Maggiore in Noord-Italië in de late herfst
Het Lago Maggiore in Noord-Italië in de late herfst.


De jaarlijkse Synodevergadering van de Waldenzenkerk in Italië

De afbeeldingen laten hopelijk iets zien van de jaarlijkse synodevergadering van de Waldenzenkerk, de oudste historische kerkgemeenschap in Italië. In verband met de tamelijk geringe numerieke omvang van de Waldenzen (ergens tussen de 20.000 en 25.000 leden) en de verbreiding door een groot deel van Italië wordt deze vergadering zowel een kerkelijk gebeuren als een soort groot familiefeest. En tegelijk is het een belangrijk moment in de oecumenische contacten van de Waldenzen, die ook financiële steun ontvangen uit het buitenland. De vergadering wordt in augustus steeds op dezelfde plaats gehouden, in het heuvelland ten westen van Turijn; dat is historisch gesproken de traditionele thuisbasis van de Waldenzen.

Er zijn een paar opvallende aspecten. Het begint al bij een soort processie op de openingsdag; de leden van de vergadering, met de dienstdoende predikant voorop, gaan van de vergaderruimte naar de ernaast gelegen kerk langs de openbare weg. Het is een van de weinige gelegenheden dat men zo in het openbaar treedt. Dan worden in die openingskerkdienst nieuwe predikanten ontvangen en bevestigd; predikanten staan in principe in dienst van de kerkgemeenschap als geheel. Men kleedt zich in de traditionele zwarte toga. Dan zijn er gedurende 4 a 5 dagen de vergaderingen zelf, in de synodale aula-zaal met een grote schildering van een boom. De stemmingen over de te nemen besluiten gaan bij handopsteken – en dat moet dus steeds nauwkeurig geteld worden. Dat geeft dan ook even een pauze in de discussies. Er gebeurt van alles rondom de eigenlijke vergaderingen, zowel meer persoonlijke ontmoetingen als informatie over het kerkelijk leven. In de tuin rond de vergaderzaal zijn allerlei stands van kerkelijke groepen die zich presenteren. En ’s avonds zijn er dan nog vaak extra speciale bijeenkomsten, bijv. concerten.

Een belangrijk punt in de vergadering is de verantwoording inzake en de besluitvorming over allerlei diaconale, sociale aspecten van het kerkelijk leven die rechtstreeks met de Waldenzenkerk te maken hebben. Volledigheidshalve zij nog gemeld dat de leiding van de vergadering in handen ligt van een door die vergadering gekozen voorzitter, en dus niet bij het dagelijks bestuur dat gedurende het hele jaar in functie is.

JK


Als de verkondiging van de Bijbelse boodschap een centraal kenmerk is van het Protestantisme ook in Italië, dan komen er ook zichtbare uitdrukkingsvormen uit voort. Het gaat steeds om het persoonlijke geloof en evenzeer de geloofsgemeenschap. Zo valt er iets zichtbaar te maken van:

De doop

De maaltijd van de heer

De huwelijkssluiting

De begrafenis

Hierboven ziet u diverse foto verzamelingen.
Klik op een foto om een grotere versie te zien en klik dan op de pijltjes om te bladeren in de diverse foto’s.