Zomertijd en toerisme

NIET NAAR ITALIË IN 2020 MAAR ER TOCH IETS VAN WILLEN WETEN?

Italië – Vlag
Nu ik dit stukje schrijf (begin juni 2020) is er nog heel veel onduidelijkheid en onzekerheid over de komende maanden, wat betreft het internationale toerisme – en dan speciaal Italië voor Nederlanders. Op deze site hebben we geprobeerd om de situatie in Italia, vooral wat betreft de protestantse wereld, op de voet te volgen in deze bijzondere omstandigheden van beperkingen en epidemie. Het is dan ook maar de vraag of allerlei gebruikelijke zomer-activiteiten zoals Nederlandse kerkdiensten in Italië zullen doorgaan. Vanwege die onzekerheid blijft in optimisme het programma voor de zomer 2019 dus maar op de site.

Misschien is het goed, uit eigen ervaring sprekend, om als buitenlandse toerist in Italië – mocht u als websitebezoeker naar dat land toegaan – extra voorzichtig te zijn. De cultuur is soms wat strenger dan wij mogelijk gewend zijn. Zeker voor buitenlanders worden bestaande regels en richtlijnen streng gehandhaafd. Dus ook ter plaatse goed informeren wat wel en wat niet kan.

Op onze site staan een aantal links vermeld over het protestantisme in Italië. Daar kunt u (al of niet in een Google-vertaling) heel wat informatie vinden.

Iscrizione Tempio Valdese
Iscrizione Tempio Valdese
Datzelfde geldt ook voor de in Italië gevestigde Protestantse kerken:
* (Duits-/Italiaanstalige) Lutherse kerk in Italië = Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
* Leger des Heils in Italie = Esercito della salvezza in Italia;
* 7e dags-Adventisten = Chiesa Avventista in Italia.
Dit is een deel van de protestantse kerken.

Voor de Italiaanstaligen:
* Het kerkblad RIFORMA verschijnt (deels) ook on line : www.riforma.it ;
* Wie er in slaagt om de radio/televiezenders van de RAI te ontvangen:
* er is elke zondag om 6.35 uur (!!) een culto evangelico (Rai Radio Uno): informatie : culto.radio@fcei.it ;
* de televisie-rubriek Protestantesimo wordt eenmaal per 14 dagen op zondag na middernacht (!!) uitgezonden op RAI DUE ; informatie : protestantesimo@fcei.it .

Hoewel onze site zich bewust beperkt tot Italië, zij in deze bijzondere vakantie-rubriek eenmalig melding gemaakt van de Italiaanstalige Evangelische kerken in Zwitserland. Die zijn te vinden in enkele grotere steden zoals Basel en Geneve, en ook in het Italiaanstalige zuidelijke gedeelte van Zwitserland (canton Ticino) in Bellinzona, Lugano en Locarno. Informatie over deze gemeenten in Ticino bij: chiesacert@bluewin.ch; en natuurlijk bij de plaatselijke toeristen-informatiekantoren.

Namens de PCII-redactie,
JK


EEN KERKDIENST IN ITALIË….

Wat zou je mogen verwachten als je in Italië naar een protestantse kerkdienst gaat ? Bij alle overeenkomsten met een “gemiddelde” kerkdienst in Nederland, zijn er toch ook enkele verschillen. Om het lijstje eenvoudig te houden, ga ik er even van uit dat je als kerkdienst-deelnemer het Italiaans tenminste passief kunt verstaan.

Interieur van de Waldenzenkerk in Milaan
Interieur van de Waldenzenkerk in Milaan
1. DE GEMEENSCHAP
Omdat de meeste gemeenten klein van omvang zijn, is er veel plaats en tijd voor de ontmoeting rondom de eigenlijke kerkdienst. Dat geldt vooral voor de gemeenten in de grote steden die een streekfunctie vervullen, vooral in de zomertijd.
Soms zijn er aparte samenkomsten met en voor kinderen, maar lang niet altijd. Er is dan wel eens een speelplaats voor de jongsten ergens achterin de kerkruimte. Jongeren van middelbare schoolleeftijd doen soms actief mee in de Schriftlezing.

Klederdracht
Klederdracht
2. GEMEENTE EN AMBT
De afstand tussen gemeenteleden die deelnemen aan de kerkdienst en de dienstdoende ambtsdragers is vaak wat minder groot dan in Nederland. Voorgangers zijn lang niet altijd apart liturgisch gekleed. Niet predikanten die voorgaan in kerkdiensten hebben een wat ruimere bevoegdheid. De handdruk vanwege de kerkenraad aan de voorganger aan begin (en eind) van de kerkdienst zul je niet tegenkomen.

Bijbel
Bijbel
3. LITURGIE VAN HET WOORD
De Bijbellezing en de preek als verkondiging van de christelijke boodschap in woorden voor onze tijd staan overduidelijk in het middelpunt. De in- en uitleidende delen (gebeden. liederen enz.) staan daar omheen. Vaak volgt men bepaalde leesroosters voor de keuze van de Schriftlezingen. Het Onze Vader gebed wordt standaard samen hardop gebeden. Meestal is er 1 collecte.

Milano Valdese
Milano Valdese
4. DE MUZIEK
Alleen in de grootste protestantse kerken (Rome, Milaan, Turijn e.d.) zal men een kerkorgel aantreffen om de gemeentezang te begeleiden. Vaak is er een sobere muzikale vormgeving mogelijk met andere muziekinstrumenten. In de meer klassiek gerichte gemeenschappen zoals Waldenzen en Lutheranen zijn er zangbundels in de geest van de Nederlandse (oudere) Liedboeken; die kun je vaak vinden bij de ingang van de kerkruimte. Bij de meer evangelikaal gerichte vieringen is er uiteraard meer “opwekkingsmuziek”.

Doop Kind
Doop Kind
5. DE SACRAMENTEN
De doop en de aansluitende of voorafgaande belijdenis van het geloof gebeurt goed protestants steeds in een kerkdienst. In de volwassenendoop kerken kan dat ook een kerkdienst bij water in de open lucht zijn. Bij de viering van de Maaltijd (Avondmaal) is een opvallende trek dat men waar mogelijk in een grote kring gaat staan en bij de gebeden dan elkaar een hand geeft.

Sinodo Valdese
Sinodo Valdese
6. DE AANKLEDING VAN DE KERK-RUIMTE
Vaak gaat men niet verder dan een sobere aankleding van de kerkruimte die niet wil afleiden van de kern: een gemeenschap van mensen gericht op de verkondiging van het evangelie. Een enkele Bijbeltekst, ook boven de ingangsdeur aan de buitenkant, kan dat onderstrepen. Kerktorens en kerkklokken zul je maar zelden tegenkomen of horen.

Hopelijk hebt u met deze informatie een beeld gekregen van een “gemiddelde” kerkdienst in protestants Italië.

JK


TE GAST BIJ PROTESTANTEN IN ITALIË

Lago Maggiore
Lago Maggiore
Naar het schijnt wordt er vanaf het begin van het jaar alweer druk geadverteerd voor de besteding van uw vrije tijd, zeg maar “vakantie” in 2019. Daar sluit onderstaand bericht maar bij aan. Misschien hebt u als bezoeker van de website over protestantse christenen in Italië er al wel belang bij om wat informatie te krijgen. Ik zet een paar punten op een rijtje.

1. EEN NEDERLANDSE PROTESTANTSE GEMEENSCHAP: in de omgeving van het Lago Maggiore in Noord-Italië is een Nederlandse of Nederlandstalige kleine protestantse gemeenschap. Zij houden heel regelmatig Nederlandse kerkdiensten. Men werkt samen met de Lutherse gemeente van Ispra-Varese. Contact-adres is : Comunita’ Evangelica Ecumenica, via IV Novembre 12. 21034 Coquio Trevisago (ds. Carsten Gerdes en Magdalena Tiebel-Gerdes; tel. +332 702420); mail-adres: ispra-varese@chiesaluterana.it.

2. DUITS(-ITALIAANSE) GEMEENSCHAPPEN (in het italiaans: Chiesa luterana) : deze gemeenten bevinden zich vooral in de grotere steden in Noord- en Midden-Italië (Rome, Napels), maar ook in Catania (Sicilië). Zij zijn in groeiende mate 2-talig in hun gemeenteleven en kerkdiensten : Duits en Italiaans.

3. FRANSE EN ENGELSE GEMEENTEN : deze zijn aanmerkelijk dunner gezaaid in Italië. In de hoofdstad Rome zijn er in beide talen gemeenschappen te vinden, onder meer resp. te via IV Novembre 107, 00187 Roma (maronemoussa@hotmail.com) en Piazza ponte Sant’Angelo, 00186 Roma (methodistchurchrome@virgilio.it). Bij de Baptisten-gemeenten (italiaans: Battisti) kan men ook gemeenschappen en./of kerkdiensten in deze talen aantreffen.

4. In ALLE Protestantse kerken zal men vaak TWEETALIGE VOORGANGERS en/of CONTACTPERSONEN aantreffen, en bijvoorbeeld ook Bijbels in de moderne talen.

5. En natuurlijk is er geen probleem wanneer u zelf ITALIAANS-TALIG bent.

Voor een overzicht van de kerkdiensten (in de zomertijd) verwijs ik u naar het overzicht van 2018; dat schema wordt in grote lijnen steeds herhaald. Men zal in Italië gemiddeld meer meertalige kerkdiensten vinden dan in Nederland; dat komt omdat Protestantse Christenen vooral uit Oost-Europa en uit de “3e wereld” zich individueel of als groep vaak aansluiten bij de in Italië bestaande kerken.

De bekende “Nederlandse” RK ” KERK VAN DE FRIEZEN” vlakbij de St.Pieters-basiliek in Rome mag dan als “outsider” hier niet ontbreken.

Prettige vakantie in Italië voorbereidingstijd gewenst !
JK


EEN UPDATE VOOR 2018 VAN NEDERLANDSTALIGE KERKDIENSTEN IN ITALIË

Bezoek van de Paus aan de Waldenzenkerk in Turijn
Bezoek van de Paus aan de Waldenzenkerk in Turijn
Hierbij een korte samenvatting van de gegevens voor het deelnemen aan Nederlandstalige kerkdiensten op de zondagen in de zomertijd 2018 in Italië, voor zover bekend in mei 2018 :

1. Rond het GARDAMEER :
BARDOLINO Cisano/San Severo (Oostoever)
LAZISE (Oostoever)
GARDONE RIVIERA (Westoever).

2. Rond het LAGO MAGGIORE :
LUINO-GRANTOLA (Oostoever)
MACCAGNO (Oostoever)
COCQUIO-CALDANA (richting Varese)
INTRA-VERBANIA (Westoever).
Contactadres (web) in Nederland voor verschillende kerkdiensten in deze streek o.a. : Stichting SELO Luino.

3. Ook in TENNA worden Nederlandstalige kerkdiensten gehouden.

De kerkdiensten worden op verschillende locaties gehouden: Rooms-katholieke of Lutherse kerken, openbare gebouwen e.d.

De algemene Italiaanse term voor “Protestantse, Evangelische kerk” e.d. is : “Chiesa evangelica”; “kerkdienst” is meestal “culto”. Dus men kan vragen naar : “Culto evangelico olandese”.

Er wordt vaak wel aandacht besteed aan het publiceren van tijd en plaats van de zondagse diensten op campings, villaparken e.d. Bij toeristen-informatiepunten kan het wat ingewikkelder zijn om informatie te krijgen; proberen maar ……! Vaak is er wel een contactadres/telefoonnr. beschikbaar om te controleren of en waar er inderdaad een kerkdienst gehouden wordt.
Goede zomertijd in Italië toegewenst.
Redactie van de website PCII.


EEN PELGRIMSREIS IN ITALIË

Via Francigena
Via Francigena
Pelgrimeren is in de mode, en het kan ook in Italië. Het zou een gelegenheid kunnen zijn om Italië zowel met Rooms-katholieke ogen als met Protestantse overtuiging te leren kennen op een bijzondere manier. Daarom volgt hier een korte aanduiding, mede uit eigen ervaring.

De Francigena-pelgrimsroute voert van de grens Italië/Frankrijk naar Rome, dus door (veel) berg en dal. Het bijzondere karakter is dat voor zover bekend de infrastructuur (dus overnachtingen, soms ook maaltijden) uitgewerkt is; men kan vanzelf altijd een overnachting in een Bed & Breakfast of hotel organiseren, maar dan heeft men minder contact met die groepen en personen die ter plekke voor eenvoudige overnachtingsmogelijkheden (bijvoorbeeld in een parochiehuis of kerkelijke nevenruimte) zorgen. Een mobiele telefoon is haast noodzakelijk om onderweg de volgende overnachting(en) te organiseren in deze simpele infrastructuur. Maar de ontvangst is vaak meer dan hartelijk.
Onderweg kan men dan naar believen ook “pauzeren” bij Protestantse gebouwen en gemeenschappen, zoals de gastverblijven van de Waldenzenkerk (Chiesa Valdese, foresterie) of het Leger des Heils (Esercito della Salvezza, opera sociali) – zie internet.

Een andere bijzonderheid is dat er in voorzien is dat met ook per (elektrisch aangedreven) fiets de route, die in eerste instantie voor lopers is aangelegd, grotendeels zou kunnen volgen. Maar fietsen in Italië is niet zonder risico.

Guida alla Francigena
Guida alla Francigena
Enige kennis van het Italiaans lijkt me wel belangrijk voor de contacten.

Voor verdere info over deze avontuurlijke tocht kan men terecht bij de vereniging “Pelgrimswegen naar Rome”, ook op internet.
De Italiaanse uitgever Terre de mezzo heeft een uitvoerige beschrijving van de pelgrimsreis vanaf de Frans/Zwitserse grens tot Rome uitgegeven : “Guida alla Francigena” (1996), compleet met detailkaarten.


IN JE VAKANTIE IN ITALIË NAAR DE (PROTESTANTSE) KERK

In het kort hierbij een paar richtingaanwijzers voor wie in de vakantietijd in Italië naar een Protestantse kerkdienst wil gaan. Mensen die Italiaans spreken en verstaan, hebben het natuurlijk het gemakkelijkst: over heel Italië verspreid zijn er Italiaanstalige Protestanten te vinden, in het algemeen iets meer in de (grotere) steden dan op het (platte) land. Met als sleutelwoord “Chiesa Evangelica” kunt u zich ter plekke oriënteren. Of als voorbereiding: aan deze website Protestantse Christenen in Italië is een link verbonden met de site van de Chiesa Evangelica Valdese (deels ook in het engels).

Lago Maggiore
Lago Maggiore
Voor wie niet Italiaanstalig is, is het iets ingewikkelder. Vooropgesteld dat u ervan mag uitgaan dat gasten in de Italiaanse Protestantse kerkdiensten altijd welkom zijn, zijn er naar gewoonte in de toeristische streken zoals Lago Maggiore en Lago di Garda enkele Nederlandstalige kerkdiensten (daarvoor zul je ook moeten letten op plaatselijke aankondigingen), vooral in de schoolvakantieperiode.
Wilt u de Duits-italiaanstalige kerken gaan bezoeken met meestal tweetalige kerkdiensten in enkele grotere steden in Italië, dan lijkt het het handigste dat u dat van te voren even organiseert, bijv. via : Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien ELKI.

Hopelijk vindt u uw weg !


VAKANTIEVERBLIJVEN VAN DE ITALIAANSE KERKEN

Vakantiehuis in Italië
Vakantiehuis in Italië
Verschillende Protestantse kerken in Italie hebben allerlei sociale voorzieningen zoals het beheer van ziekenhuizen, ouderenwoningen en vakantieverblijven. Over die laatste categorie volgt enige informatie, omdat dat ook interessant voor zomergasten bijv. uit Nederland, is. Deze vakantieverblijven hebben verschillende indelingen, bijv. grotere slaapzalen en kleinere gezinskamers. Soms is er gemeenschappelijke kookgelegenheid, elders gaat men uit van vol pension. De prijzen zijn in de regel relatief redelijk, met name waar deze vakantieverblijven in dure toeristische steden te vinden zijn.

Zo zijn er de instellingen van de Waldenzen (Chiesa valdese, met name de diakonale instantie van die kerk) op verschillende plaatsen in Italië, nl. in Torre Pellice, Prali en Angrogna (niet ver van Turijn) in het Alpengebied, Venetië, Pietra Ligure (bij Savona) , Vallecrosia (bij Sanremo) en Elba (deze 3 plaatsen aan de kust van de Middellandse Zee), Firenze (Florence) , Rome en tenslotte in Palermo op Sicilië.

Zo heeft ook het Leger des Heils vakantieverblijven in Rome en in Bobbio Pellice (niet ver van Turijn), zie www.esercitodellasalvezza.org.

Tijdens het verblijf in een dergelijk vakantieverblijf is het natuurlijk heel goed mogelijk, en eigenlijk vanzelfsprekend, dat men het protestantse christendom leert kennen.
Prettig verblijf toegewenst !


ENGELSE DIENSTEN IN ITALIAANSE KERKEN
Afgelopen zondag 30 juli heeft de pastor van de chiesa Valdese in Pisa, aan de via Derno no 13, een en ander van de dienst vertaald in het Engels.


FOLDER CASE VALDESI

De folder Case Valdesi is een folder over vakantie-accomodaties vanuit de Waldenzenkerk. Klik op onderstaande afbeeldingen om de betreffende delen in een groter formaat weer te geven.

Deel dit: