Home

Vluchtelingenhulp

De volgende PDF’s zijn beschikbaar : Corridoi UmanitariMediterranean Hope.

Dit project van (Protestantse) christenen in Italië heeft de financiële steun van verschillende Protestantse kerken in Europa. Let ook op het bankrekeningnummer dat in deze publicatie genoemd wordt. In Italië zijn giften van deze aard aftrekbaar van de te betalen belasting; maar dat zal wel niet voor Nederland gelden.

Lees ook : Diverse berichten of Nieuwsbrief Mediterranean Hope.

(Redactie PCII)


Italië - Vlag
Italië – Vlag
Een Nederlandse website over protestantse christenen in Italie……. ?!? Wat is de bedoeling, en wat zou je hier kunnen vinden ?
De bedoeling van deze website is om een soort informatiepunt te zijn over het protestantisme in Italië omdat het er sterk op lijkt dat dat in Nederland, ook voor protestantse Nederlanders, een onbekend terrein is. Wie aan Italië en de godsdienst daar denkt, denkt haast automatisch aan de Rooms-Katholieke kerk, het Vaticaan, de paus – en verder misschien ook nog aan de vele bootvluchtelingen op Sicilië. De cultuur waarom Italië zo’n grote indruk maakt, is uiteraard zeer sterk door de Rooms-Katholieke inslag gekleurd. En daar is natuurlijk heel veel moois in te vinden.
Andere punten waarop Italië aantrekkelijk is, zijn het zomerse klimaat in de zomertijd, de oude geschiedenis van Europa op de archeologische plaatsen zoals Pompei, en de typische Italiaanse keuken.

Italië - Landkaart
Italië – Landkaart
Bij die overdaad in wat je in Italië kunt vinden, zou je het bestaan van het protestantisme gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. Zijn die daar dan? En ja, inderdaad, in een heel kleine minderheid, zijn er ook Protestanten te vinden. Maar dan moet je wel wat extra zoeken … Deze website is dus bedoeld om je enigszins de weg te wijzen; daarbij kun je aan van alles denken: naar een kerkdienst gaan tijdens je vakantie, vrijwilligerswerk doen in sociaal werk, contact leggen als je er voor langere tijd verblijft, enz. Wie actief of passief het Italiaans machtig is, heeft uiteraard een voordeel bij het zoeken naar informatie over dat onderwerp. Maar anderen zullen zich met Engels, Duits of Frans moeten zien te redden, trouwens de jongere generatie Italianen spreekt heel vaak wel één of meerdere van die moderne talen.

De bedoeling is om vooral van de actualiteit uit te gaan; historische en meer algemene informatie over het protestantisme is gemakkelijker te vinden. Er zal relatief veel informatie over of via de Waldenzenkerk in Italië opgenomen worden. Zij vormen de oudste Protestantse kerkgemeenschap in Italie. Andere kerkgemeenschappen zijn bijv. de Lutherse kerken, het Leger des Heils en talrijke evangelische stromingen.

Culto Tedesco Agosto 2016
Culto Tedesco Agosto 2016
De reden voor de extra aandacht voor de Waldenzen hangt met de loopbaan van één van de samenstellers van de website samen. Jan Koole is een aantal jaren predikant geweest in de Waldenzenkerk, en hij wil daarom graag meer bekendheid geven aan die kerk; maar het bereik is vanzelfsprekend breder. Officieel is er een scheiding van staat en kerken in Italië. Ook de heel kleine Protestantse kerken hebben dus vrijheid van aanwezigheid en van spreken. Het algemene woord voor Protestants is in het Italiaans “evangelico”, dus bijv. “Chiesa evangelica” (Protestantse kerk). Zo zullen ze dus meestal bekend zijn bij de bureaus voor toerisme e.d. We hopen dus een goede dienst te bewijzen met allerlei nieuws uit het Protestantse Italië; we doen ons best om deze site heel regelmatig bij te werken met actuele informatie.

De initiatiefnemers Willy van den Bosch, Marco Vonk (webmaster), Jan Koole
[april 2016]

Deel dit: