Vluchtelingenhulp

DiverseBerichten

Kerken en vluchtelingen/immigranten

Verderop op deze pagina is er nieuws te vinden over het opvangprogramma Mediterranean Hope. Daaraan zij nog toegevoegd: enerzijds komen er minder bootvluchtelingen uit de Noord-Afrikaanse landen (vooral Libie) naar Italie, anderzijds zijn in Italie de politieke maatregelen dermate verscherpt ten nadele van hen die al in Italie waren aangekomen, dat de problematiek van integratie, clandestiniteit en gedwongen terugkeer naar het land van herkomst (in Afrika) blijft bestaan of nog moeilijker wordt. De kerkelijke organisaties blijven een beroep doen op een grotere eenheid in Europa.

Bron: RIFORMA 27 nr. 28 en 30
JK

Feiten en ooggetuigenverslagen over immigranten

Humanitaire Corridors
Humanitaire Corridors
1. Het in Italië gelanceerde project “Menselijke corridors” (voor vluchtelingen in Libanon naar Italië – het alternatief voor de sluiproutes over land of over zee) vindt nu navolging in Frankrijk en in België, waar met name de Egidius-gemeenschap en Rooms-katholieke parochies en anderen zich zullen inzetten voor het overbrengen en ontvangen van vluchtelingen uit het Midden-Oosten.
2. In Italië zullen door de christelijke organisaties samen met de regering (in 2018 en 2019) 1000 vluchtelingen worden overgebracht en ontvangen.
3. In het grensgebied van Italië en Frankrijk (de Alpen) zoeken vrijwilligers aan beide zijden van de grens de beste manieren om vluchtelingen verder te helpen op hun tocht richting Noordwest-Europa. In een bericht wordt gesproken over jonge mannen die zo op weg zijn.

Bron : RIFORMA 25/46
JK

Fetien over de Vluchtelingen/Immigranten in Italië anno 2017

Afrikaanse Vluchtelingen
Afrikaanse Vluchtelingen
Het immigratieprobleem heeft de volle aandacht ook van de protestantse wereld in Italië, met hun deelname aan de opvang in Zuid-Italië en andere projecten. Daarom worden uit een officieel onderzoeksdocument enkele feitelijke gegevens doorgegeven om de emotionele aspecten en overdrijvingen tegen te gaan.
Zo wordt gemeld dat de gevonden gegevens uitwijzen dat de immigranten meer bijdragen aan de Italiaanse samenleving, dan dat ze ervan zullen ontvangen (bijvoorbeeld in de pensioenen).
En ook het feit dat er meer christelijke vluchtelingen uit Afrika in Italië aankomen dan moslims, is de moeite van het overdenken waard. De “islamisering” als gevolg van de aanwezigheid van immigranten is een vooroordeel.
Als de door de Europese politieke leiders afgesproken opname van immigranten in heel Europa uitgevoerd zouden worden, zou vanuit de cijfers gezien de instroom in Italië stabiel en beheersbaar blijven. Blijkbaar verloopt juist het doorstromen in de praktijk niet.

Bron : RIFORMA 25/43
JK

Waldenzen en de vluchtelingen in de praktijk

Asielzoekers
Asielzoekers
Het is een vanzelfsprekend feit dat men in Italië steeds geconfronteerd wordt met de opvang van vluchtelingen/asielzoekers/(illegale) immigranten; Italië is een grensland van Europa, vooral voor mensen uit Afrika. In Sicilië in het Zuiden, voor heel veel mensen het begin van Europa, wordt al veel gedaan om mensen een waardige opvang en behandeling te geven. Ook elders in Italië zijn de kerkgemeenschappen druk bezig om voor opvang te zorgen, en door werktrainingen te geven, ook te werken aan de integratie. Zo worden er kleding en fietsen gemaakt en/of gerepareerd, ook voor de immigranten zelf.

Mogelijk speelt een psychologische rol voor de Protestanten dat zijzelf een minderheid zijn, voor wie de herinnering aan verdrukking en verdrijving nog heel levendig is – en dat niet alleen in een ver verleden, maar voor sommigen nog tot in de vorige eeuw.

Dat komt zeker ook tot uitdrukking in de oecumenische betrokkenheid bij een project waarbij bijvoorbeeld mensen uit Syrië en Libanon naar Italië overgebracht worden, en wie dus de gevaarlijke en kostbare overtocht per boot bespaard wordt.

Migranten : Wie zijn het?

Vluchtelingen in Hongarije
Vluchtelingen in Hongarije
Volgens het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen waren er van januari tot september 2015 meer mannelijke vluchtelingen dan vrouwen en kinderen: resp. 72 %, 13 % en 15 %. Vanaf begin 2016 zijn die getallen echter veranderd: vrouwen en kinderen vormen 57 % van hen die op de vlucht zijn voor de verschrikkingen van de oorlog. Volgens het Commissariaat heeft 85 % van hen recht op de vluchtelingen-status omdat zij slachtoffers van vervolging in hun eigen land zijn. In januari/februari 2016 kwam 47 % van hen uit Syrië, 27 % uit Afghanistan en 17 % uit Irak.

In 2015 zijn er volgens een telling ruim 3.700 vluchtelingen onderweg omgekomen, in januari/februari 2016 al meer dan 400 mensen. In Italië zijn er in de eerste 2 maanden van 2016 9.000 mensen aangekomen (in Griekenland 120.000 mensen). In Italië komen heel veel mensen uit Midden-Afrika aan, voor 79 % mannen. Uit het Midden-Oosten zijn relatief veel vrouwen en kinderen gevlucht.
Samen met de algemene (nationale en Europese) opvang-organisaties zijn ook de kerken in Italië heel actief betrokken bij de opvang, bijv. door sociale ontmoetingen. De diakonale instanties bemiddelen bij de zoektocht naar woonruimtes voor vluchtelingen.


Nieuwsbrief Mediterranean Hope

Mediterranean Hope
Mediterranean Hope
Newsletter May 2020
Mediterranean Hope is a project of the Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI) mainly funded by the “8×1000” system of the
Waldensian and Methodist Churches

Coronavirus, First Funds from Methodist and Waldensian Churches Allocated
Rome (NEV CS/11), 22 April 2020 – Mediterranean Hope, in particular the initiative in Piana di Gioia Tauro, is among the projects to be allocated funds from the first tranche from the Methodist and Waldensian Churches for the Covid 19 emegency. So reads a note from the Waldensian Board, published below. “The Waldensian Board (the governing body of the Union …

Letter from Taurianova Farmworkers
8th April 2020 – Here we publish the letter which farmworkers from the Taurianova settlement, Contrada Russo, Calabria, delivered to us this morning, asking us to publish it more widely: “We, farmworkers of the settlement of Taurianova Contrada Russo, assembled together after receiving a police notice confirming eviction, have decided to address this letter to the Italian government, thereby intimating …

Growth of “Solidarity Projects” in Scicli
15th April 2020 – Solidarity is growing in Scicli, Ragusa. The House of Many Cultures, run by FCEI through its refugee and migrant programme, Mediterranean Hope, is active and taking part in all those projects which, at this moment of health and financial difficulties arising from the lockdown, seek to help the most vulnerable. Two worth highlighting are the most recent projects: …

The Situation on Lampedusa
“Our primary concern,” states MH team member Claudia Vitali, who, along with two volunteers, continues to ensure Mediterranean Hope’s presence on the island throughout this emergency period, “is looking after the health of everyone, be they islanders or migrants. Those who arrive must immediately be transferred to places appropriate for quarantine and social distancing in order to assure the health …

Closed Ports, Tavolo Asilo: “Guarantee respect for principles of solidarity and rescue”
Associations belonging to the Tavolo Asilo Nazionale (National Asylum Board) express their considerable concern regarding Interministerial Decree no. 150 published on 7th April 2020 in which the Minister for Infrastructure and Transport in tandem with other Ministers declares that for the entire period of the national health emergency Italian ports will not meet the necessary requirements for classification and definition as …

Deel dit: