Een wereld om in te wonen

Zonsondergang
Zonsondergang
De Bijbel is een meervoudig boek, tot stand gekomen in de geschiedenis. Het is een getuigenis van mensen die een God hebben ervaren die een wereld heeft gemaakt waar Hij zich om bekommert en waarmee Hij spreekt.

Open de Bijbel en je zult een wereld vinden om in te wonen,
om te onderzoeken zonder haast, wandelend.

Verbazing en nieuwsgierigheid.
Verschillende landen,
unieke mensen,
innerlijke werelden.

Woestijn en oase,
gebergte en zee,
vruchtbare grond en kale heuvels.
En vervolgens levensverhalen,
proza en poëzie,
dromen en engelen,
profeten en kinderen,
rustige zonsondergangen en oorverdovend onweer,
aardbevingen en stormen,
stilte en muziek,
menigten en eenzaamheid.
Ravijnen ontbreken niet,
de aarde die kraakt,
angsten…

Maar wij zijn niet alleen.
Jezus staat naast ons,
de vriend die het hart tot rust brengt,
elke omgeving vertrouwd maakt,
hij wijst ons de weg.
Hij wandelt stilletje met ons mee,
maar ook ontmoet hij ons.
Wij kunnen hem op elk kruispunt herkennen.
Bent U het?
Hij leidt ons naar zichzelf.
Het is genade om hem te her-kennen,
te merken dat Hij dichterbij is.

De Bijbel is een wereld
waarin mensen uit verschillende tijde samen leven.
Elk leeft in zijn eigen tijd,
maar elk is ook gelijktijdig aan de ander.
Abraham zit aan tafel met Paulus uit Tarsis,
Jesaja is in gesprek met Prediker,
Mozes spreekt over wetten,
Job werpt voortdurend vragen op.
In de veelheid van stemmen is de uitdaging
om er de samenklank van te begrijpen.

Elk stukje van het landschap,
divers en uniek, staat toch niet los van het andere.
Duizend bruggen zorgen voor
het bereiken van de andere oever.
Geen losse eilanden, maar eilandgroepen die met elkaar in verbinding staan.

De Bijbel is een meervoudige wereld,
bewoond door volken met verschillende kleuren en talen,
die vrijmoedig met elkaar spreken
en ook naar elkaar luisteren.
Haar bewoners zijn geen heiligen zonder vlekje,
maar mannen en vrouwen
met hun eigenaardigheden, hun karakter,
verlangens, teleurstellingen,
kleine en grote ambities.
Net als wij.

De wereld van de Schrift is omvangrijk,
een leven is niet genoeg om hem helemaal te leren kennen.
wij weten dat we slechts
een klein stukje van een buitenwijk bewonen.

Met onze levens bouwen
ook wij aan deze wereld.
Wij voegen zeker geen bladzijden toe aan het boek
maar we ervaren er steeds weer van,
door anderen aan te moedigen het met ons te onderzoeken.

De wereld van de Bijbel is als een stad.
Een stad vol restaurants,
etnische keukens uit een grote variëteit aan landen.
Je kunt verschillende menu’s proeven,
je voeden en er vreugde door ervaren.
Terwijl je het woord kauwt en herkauwt,
word je sterker en groei je.

Bestaat het risico dat je het spoor bijster raakt in deze wereld?
Zal je kunnen verdwalen,
op ongastvrije en gevaarlijke plaatsen terecht komen?
Het is ook mogelijk…
maar een licht zuchtje frisse wind
zal je de weg suggereren.
Het is een vriendelijke wind, die de bloemen in beweging brengt
en er de heerlijke geur uit losmaakt.
Het is de geur van het Koninkrijk
en wanneer je die volgt, geduldig,
zal je je bestemming bereiken.

En vinden wij elkaar terug.

Bron: Riforma 8, 24 febr. 2107
WBT

Deel dit: