Toenadering inzake de maaltijd van de Heer

Het lijkt er op dat er zich een toenadering voordoet in de kerkelijke verhoudingen in Italië, tussen de Rooms-katholieke Kerk en de zogenaamde historische protestantse kerken ( Lutheranen en Waldenzen enz., maar ook de Orthodoxe kerken). Er dient zich een grotere overeenstemming aan inzake de gezamenlijke viering van de maaltijd van de Heer. Daarin speelt de recente ontwikkeling binnen het Rooms-katholicisme een rol: de verklaring van Rooms-katholieken en Lutheranen die het gemeenschappelijke inzake de geloofsleer over de rechtvaardiging door het geloof, mede in het licht van het huidige jubileum-jaar van de kerkhervorming (opgehangen aan 1517).
Verder is er ook de betekenis van de persoon van de huidige paus Franciscus, die vanuit zijn persoonlijkheid veel verzoeningsgezinder is dan zijn voorgangers.

Avondmaal; De maaltijd van de Heer
Avondmaal; De maaltijd van de Heer

Ook op het grondvlak van de gelovige kerkleden doet die beweging naar elkaar toe zich gelden. Kritische stemmen en accenten ontbreken niet, maar het lijkt erop dat zich een beweging van toenadering afspeelt. Vanuit de historische minderheidspositie van het protestantisme gezien, is de energie in het herdenkend vieren van de Reformatie gericht op de aanwezigheid in de aandacht en de publiciteit in de Italiaanse samenleving.

JK
Bron: RIFORMA 25/24

Deel dit: