Geschiedenis

World Council of Churches - Logo
World Council of Churches – Logo
Waldenzen en Methodisten zijn Christenen die behoren bij de familie van Protestantse kerken. Waldenzen zijn in Italië sinds de middeleeuwen. Door de civiele en religeuze autoriteiten werden zij onderdrukt tot het midden van de negentiende eeuw. Vanaf dat moment waren zij bij machte om hun geloof te verkondigen door heel Italië. Methodisten zijn in Italië sinds de negentiende eeuw. De samenwerking tussen deze twee kerken werd intensiever na de Tweede Wereldoorlog, dat uiteindelijk leidde tot het tekenen van een Convenant van Federatie in 1975. Oecumene – dat wil zeggen : de eenheid, samenwerking of het onderling begrip bevorderen tussen de diverse religiezue groepen binnen een religie – is altijd een onderscheidend punt geweest van het Protestantisme. Zij zijn beide lid van de Wereldraad der kerken en de Federation of Protestant Churches in Italy.


Wie zijn wij?
Wie zijn wij?
Waldensians and Methodists are Christians who belong to the family of Protestant churches. Waldensians have been present in Italy since mediaeval times: repressed by the civil and religious authorities until the mid-nineteenth century, only from then onwards were they able to express their faith throughout the whole of Italy. There are currently about 45.000 members of the Waldensian churches of Italy and America. Methodists have been present in Italy since the nineteenth century: co-operation between these two churches increased after the Second World War, culminating in the signing of a Covenant of Federation in 1975. Ecumenism, that is to say, interaction between the churches with a view to a united witness, has always been a distinctive feature of the Protestant world. The Waldensian and Methodist churches are members of the World Council of Churches (WCC) and of the Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI).

Deel dit: